Mega 6/45

Giá trị dự thưởng

Giá trị tham gia dự thưởng tương ứng với số lượng số được chọn (1 hay nhiều bộ số - bao)

Cơ cấu giải thưởng

Giá trị các giải thưởng và tỷ lệ trả thưởng tương ứng.

Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp về Mega 6/45

Phiên bản đầy đủ