18,213,880,500đ

Đếm ngược :
  • 02Ngày
  • 05Giờ
  • 40Phút
  • 18Giây
Đếm ngược :
  • 02Ngày
  • 05Giờ
  • 40Phút
  • 18Giây

Mega 6/45

Giá trị dự thưởng

Giá trị tham gia dự thưởng tương ứng với số lượng số được chọn (1 hay nhiều bộ số - bao)

Cơ cấu giải thưởng

Giá trị các giải thưởng và tỷ lệ trả thưởng tương ứng.

Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp về Mega 6/45

Phiên bản đầy đủ