53,253,948,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

256,090,121,850đ

Jackpot 2

3,000,000,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Thống kê Max 4D

Xếp hạng Bộ số kết quả Tổng số lần xuất hiện
1 1319 3
2 7986 2
3 4368 2
4 3401 2
5 1841 2
6 5571 2
7 1585 2
8 2122 2
9 4302 2
10 8531 2
11 4450 2
12 4466 2
13 1117 2
14 5640 2
15 2817 2
16 6173 2
17 8176 2
18 2765 2
19 5197 2
20 4307 2
Phiên bản đầy đủ