41,341,594,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

31.562.051.700đ

Jackpot 2

3,783,449,750đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Thống kê Max 4D

Xếp hạng Bộ số kết quả Tổng số lần xuất hiện
1 8176 3
2 0911 3
3 2130 3
4 6705 3
5 8136 3
6 1319 3
7 4234 2
8 3122 2
9 7155 2
10 8727 2
11 3645 2
12 1882 2
13 6238 2
14 1006 2
15 2853 2
16 3100 2
17 7373 2
18 0540 2
19 0066 2
20 8484 2
Phiên bản đầy đủ