41,341,594,500đ

Countdown :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Countdown :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

31.562.051.700đ

Jackpot 2

3,783,449,750đ

Countdown :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Phiên bản đầy đủ